6. Az alapítvány többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  1. Székhelye, tevékenységi köre, képviselője, elérhetőségek
  2. Az alapítvány részesedésének mértéke: 25% (18 darab, egyenként egyszázmillió forint névértékű törzsrészvény)

Kecskeméti Duális Oktatás Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  1. Székhelye, tevékenységi köre, képviselője, elérhetőségek
  2. Az alapítvány részesedésének mértéke: 16.6% (1 darab kettőmilliárd forint névértékű törzsrészvény)

Domus Optima Befektetési, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  1. Székhelye, tevékenységi köre, képviselője, elérhetőségek
  2. Az alapítvány részesedésének mértéke: 16.6% (1 darab kettőszázmillió forint névértékű törzsrészvény)

Vízház Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  1. Székhelye, tevékenységi köre, képviselője, elérhetőségek
  2. Az alapítvány részesedésének mértéke: 100% (31 darab százmillió forint névértékű törzsrészvény)

FERIDA Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  1. Székhelye, tevékenységi köre, képviselője, elérhetőségek
  2. Az alapítvány részesedésének mértéke: 25% (500 darab egymillió forint névértékű törzsrészvény)