2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. Az alapítvány feladatára, hatáskörére és alaptevékenységére vonatkozó szabályok

2.1.1. Alapvető jogszabályok:

  1. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  2. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
  3. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény

2.1.2. Alapító okirat

2.1.3. Szervezeti és Működési Szabályzat

2.1.4. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat: Feltöltés alatt!

2.1.5. Befektetési szabályzat

2.2. Ingyenes kiadványok

Az alapítvány nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke: nincs ilyen

2.3. Az alapítvány Kuratóriuma által történő döntéshozatal

2.3.1. Döntéshozatal rendje:

  1. Szervezeti és Működési Szabályzat
  2. az Alapítvány Kuratóriumának és a Felügyelő Bizottságának ügyrendjei
  3. Kuratórumi és Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyvek

2.4. Hírek, közlemények

Az alapítvány által közzétett hirdetmények, közlemények: http://www.padibudapest.hu/padi/?page_id=679

2.5. Az alapítvány által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei

2.5.1. Az Alapítvány által kiírt pályázatok részletes leírása: http://www.padibudapest.hu/padi/?page_id=595

2.5.2. Támogatási szerződések összefoglaló táblázata (2017. szeptember 30-ig)

2.6. Konferenciák:

http://www.padibudapest.hu/padi/?p=731
http://www.padibudapest.hu/padi/?p=971

2.7. Működéssel összefüggő adatok 

2.7.1. Ötmillió forint összeget meghaladó szerződések listája (2017. május 31.)

2.7.2. Befektetési döntések listája (2016. június 30-ig)