3. Gazdálkodási adatok

3.1. Az alapítvány éves számviteli törvény szerinti beszámolója

3.1.1. Az alapítvány éves beszámolói elérhetőek itt:

Az alapítvány eredményei és 2016-os beszámolója
2015-ös könyvvizsgálói jelentés

2015-ös beszámoló kiegészítő melléklete
2015-ös beszámoló és közhasznúsági melléklet

3.2. Az alapítványnál foglalkoztatottak létszáma és juttatásai

3.2.1. Munkavállalók létszáma összesen: 3 fő

3.2.2. Munkavállalók (vezetők nélkül) személyi juttatásai összesen: nettó 721.525 Ft

3.2.3. Vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesen: nettó 3.279.225 Ft és egyes vezetők számára korlátlan telefonhasználat biztosított.

        A Felügyelőbizottság tagjai díjazásukról lemondanak.

3.2.4. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások mértéke összesítve: a munkavállalók részére korlátlan telefonhasználat biztosított.