Az alapítványról

PADI az oktatásinnovációért

Az Alapítványt a Magyar Nemzeti Bank alapította, célja a tudásteremtés ösztönzése, a tudományos ismeretek és tapasztalatok megosztása, az oktatási módszerek színvonalának fejlesztése. A PADI úgy döntött, hogy az előttünk álló időszakban működésének középpontjába állítja az oktatásinnováció támogatását Magyarországon.

Ezen célok elérése érdekében a PADI támogatja a legmodernebb tudomány-technológiai, kutatás-fejlesztési és innovációs technológiák megismerését, megismertetését és alkalmazását, támogatja a tudomány-technológia, kutatás-fejlesztés, innováció, modernizáció területén tevékenykedő oktatók és gyakorló szakemberek továbbképzését Magyarországon és külföldön.

Az Alapítvány támogatja az oktatásinnovációs start-up vállalkozások külföldi tapasztalatszerzését, tudástranszferjét, segíti a tudományos-technológiai, kutatás-fejlesztési és innovációs fejlesztések technikai és infrastrukturális feltételeinek javítását, prototípusok költséghatékony előállítását, hazai szabadalmak létrehozását és védelmének bejelentését.

A PADI ösztönzi és támogatja a képzési portfóliók és oktatási módszerek korszerűsítését, így a blended, e-learning, m-learning és smart jellegű, illetőleg kompetencia alapú oktatási megoldások elterjesztését.

Mindezen tevékenységéhez az Alapítvány keresi a hazai és nemzetközi együttműködési lehetőségeket.

Az Alapítvány fő célkitűzései:

 • tudományos, kutatás-fejlesztési, innovációs és modernizációs tudásközpont létrehozása és működtetése
 • a tudásteremtés ösztönzése, a tudományos ismeretek és tapasztalatok megosztása
 • a gazdaság és a hazai versenyképesség kitörési pontjait jelentő tématerületeken (bionika, robotika, egészségügy, egészségipar és egészségügyi szolgáltatások, turizmus, start-up vállalkozások) interdiszciplináris kutatások, új tudományos és gazdasági ismeretek, eredmények létrehozásának ösztönzése és támogatása
 • a gazdaságban alkalmazható kutatás-fejlesztés ösztönzése, azok eredményeinek elterjesztése, ezáltal a kis- és közepes méretű vállalkozások versenyképességének elősegítése
 • a magas hozzáadott értékű foglalkoztatás erősítése
 • hazai és nemzetközi együttműködések ösztönzése a tudomány-technológia, a kutatás-fejlesztés, az innováció és a modernizáció területén
 • tudományos, kutatás-fejlesztési, innovációs és modernizációs vállalkozói klaszterek és hálózatok építése, létrehozásának ösztönzése, támogatása
 • a magyar szellemi örökség gazdagítása
 • nemzetközi gazdasági kapcsolatok ösztönzése és fejlesztése, a nemzetközi eredmények becsatornázása
 • külföldi tapasztalatszerzés támogatása
 • az oktatási módszerek színvonalának fejlesztése
 • tudományos, innovációs, modernizációs tárgyú tankönyvek, szakkönyvek, szakfolyóiratok, szaklapok kiadása, kiadásának támogatása
 • hasonló célú szervezetekkel az együttműködés elősegítése és támogatása, közös projektek, programok működtetése
 • részvétel hazai és európai uniós támogatási és pályázati programokban
 • tanácsadás, információ szolgáltatás biztosítása.

Az Alapítvány céljainak elérése érdekében:

 • adományokat gyűjt
 • céljait segítő szervezeteket működtethet
 • kapcsolatot tart a céljait támogató szervezetekkel
 • kutatási programokat dolgoz ki, valósít meg és támogat a tudomány-technológia, kutatás-fejlesztés, innováció és modernizáció területén
 • konferenciákat, szemináriumokat, előadásokat szervez és támogat
 • támogatja a legmodernebb tudomány-technológiai, kutatás-fejlesztési és innovációs technológiák megismerését, megismertetését és alkalmazását
 • támogatja a tudomány-technológia, kutatás-fejlesztés, innováció, modernizáció területén működő oktatók, a képzésben résztvevő gyakorló szakemberek továbbképzését Magyarországon és külföldön
 • támogatja a start-up vállalkozások vállalkozóinak külföldi tapasztalatszerzését, tudástranszferjét és tudásának elmélyítését
 • támogatja tudományos-technológiai, kutatás-fejlesztési és innovációs fejlesztések technikai és infrastrukturális feltételeinek javítását, prototípusok költséghatékony előállítását, hazai szabadalmak létrehozását és védelmének bejelentését
 • ösztönzi és támogatja a képzési portfóliók és oktatási módszerek korszerűsítését, így a blended, e-learning, m-learning és smart jellegű, illetőleg kompetencia alapú oktatási megoldások elterjesztését
 • törekszik a tudomány, a kultúra, az oktatás, képzés és tanulás révén a világban élő magyarsággal, magyar szervezetekkel (diaszpóra) való szorosabb, illetve intézményes kapcsolat kialakítására, biztosítva és elősegítve a magyar szellemi örökség megismerését, elterjesztését, ápolását, a magyarság-tudat erősödését
 • díjalapítással ismeri el és ösztönzi a kiemelkedő tudományos, technológiai, innovációs teljesítményt nyújtó személyeket és szervezeteket
 • elősegíti szakkönyvek, folyóiratok és más kiadványok megjelentetését, ezekhez anyagi támogatást nyújt
 • részt vesz hazai és európai uniós támogatási és pályázati programokban
 • gazdasági társaságot alapíthat vagy részesedést szerezhet olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben felelőssége korlátozott és annak mértéke nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét
 • az alapítványi célokkal összhangban az Alapítvány tulajdonába tartozó ingatlanok vonatkozásában ingatlan fejlesztést és hasznosítást végez.